داوطلب استخدام‌شده: "سوالات آزمون استخدام بخش خصوصی جامع است"
1398/6/4 - 12:04آقای محمدمهدی عارف‌زاده مدرک کارشناسی ارشد رشته مکانیک از دانشگاه کاشان است. ایشان که پیش از این در آزمون‌های استخدامی دولتی هم شرکت کرده، آزمون استخدام بخش خصوصی را دارای ویژگی‌های متفاوتی نسبت به آزمون‌های دولتی می‌داند: "آزمون استخدام بخش خصوصی روی یک نقطه خاص تمرکز ندارد و موضوع سوالات آن بسیار باز است، به شکلی که هر آیتم و رشته‌ای سوالات مخصوص خودش را دارد. سوالات آزمون‌های استخدامی دولتی تخصص‌محور نیست و نمی‌تواند مهارت‌ و دانش یک شخص را به درستی محک بزند."
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها