"آزمون باعث کاهش هزینه‌های استخدام شده است"
1398/6/3 - 12:53آقای «احمد کرباسی» کارشناس جذب نیرو در شرکت «شکوفا منش» تهران است. تخصص ایشان در حوزه بررسی ابعاد شخصیتی کارجوهاست. آقای «کرباسی» در مورد تجربه استخدام نیرو از طریق «آزمون استخدام بخش خصوصی» چنین می‌گوید: "فرایند برگزاری آزمون، مکان اختصاص‌داده شده به آن و نحوه ساماندهی خوب بود. ویژگی مهم این آزمون کمک جوان‌ها و سازمان‌ها در شرایطی است که به خاطر وضعیت اقتصادی، هزینه‌های استخدام نیرو بسیار سنگین شده."
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها