داوطلب استخدام‌شده: "آزمون ویژگی‌های ناشناخته شما را شکوفا می‌کند"
1398/5/28 - 18:05بهترین ویژگی آزمون از نظر من این بود که در آن تخصص من در زمینه IT به طور جدی محک خورد. چندهزار خط کد جلوی من قرار داشت و باید کدها را می‌خواندم، آنالیز می‌کردم و خروجی مناسبی از آن می‌گرفتم. قبولی در این آزمون به دلیل تخصص‌محور بودن آن واقعا لذت‌بخش بود.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها