آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


"حل مسئله اشتغال نیازمند کار و تلاش است"
1398/5/24 - 14:40بشنوید؛ صحبت‌های راه‌گشای رهبر انقلاب در مورد معضل بیکاری و مزایای حل این معضل برای دولت و مردم.

برچسب ها
آزمون استخدامیآزمون استخدام بخش خصوصیاشتغالاستخدام سراسریاستخدام شرکت‌های خصوصیبیکاریمقام معظم رهبریرهبری