آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


دو سال است از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی نیرو جذب می‌کنیم
1398/5/24 - 14:29نماینده شرکت «همیار طب کسری» از مزایای «آزمون استخدام بخش خصوصی» می‌گوید: «آزمون استخدام بخش خصوصی در کشف استعدادها موفق عمل کرده است. اگر کسی دنبال کار است، با حضور در این آزمون می تواند به راحتی به کارفرماها دسترسی پیدا کند و این موضوع در مورد کارفرماها هم مصداق دارد و آن‌ها هم از طریق آزمون امکان دسترسی به کارجویان ماهر را دارند.»

برچسب ها
آزمون استخدامیآزمون استخدام بخش خصوصیاستخدام سراسریاستخدام شرکت‌های خصوصی