آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


روایت داوطلبان شیرازی از دومین آزمون استخدام بخش خصوصی
1398/5/23 - 19:23دومین آزمون استخدام بخش خصوصی همزمان در سراسر کشور برگزار شد. بخشی از داوطلبان گرامی که برای عرضه مهارت‌ها و شایستگی‌های شغلی خود در آزمون شرکت کرده بودند، در مورد تجربه حضور در این آزمون صحبت کرده‌اند.

برچسب ها
آزمون استخدام بخش خصوصیآزمون استخداماستخدام سراسریآزمون شرکت‌های خصوصی