آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور

چندرسانه‌ای, آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در ناحیه تهران

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی ناحیه شمال کشور در شهر تهران، 16 اسفند ماه 1397. مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی ناحیه شمال کشور (استان‌های تهران، قم، قزوین، گیلان، البرز، مازندران، گلستان و سمنان)، 16 اسفندماه سال جاری با حضور مسئولان استانی در دانشگاه تهران برگزار شد. شرکت کنندگان پس از پذیرفته شدن در آزمون اینترنتی استخدام بخش خصوصی به صورت حضوری با نماینده شرکت های صنعتی ، تجاری و شرکت های دانش بنیان بومی به مصاحبه پرداختند.07

07

تاریخ انتشار:1397/12/28 - 10:58


برچسب ها

آزمون استخدامیآزمون استخدام بخش خصوصیمیزان گستران شریفآزمون شرکت های خصوصیاستخدام سراسریآزمون شرکت های دانش بنیان