آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


استخدام در شرکت خدمات انفورماتیک از طریق قبولی در آزمون استخدام بخش خصوصی
1401/5/1 - 10:33یکی از داوطلبان موفق آزمون استخدام بخش خصوصی: "سوالات بخش تخصصی کاملا با عناوینی که مطرح شده بود تطابق داشت و بخش شخصیت‌شناسی هم نتایج دقیقی داشت و مفید بود. من از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی در شرکت خدمات انفورماتیک جذب شدم."

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها