آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


فرصت استخدام در گروه صنایع غذایی پاکبان
1401/5/1 - 10:14ابوفاضلی، مدیر منابع انسانی گروه صنایع غذایی پاکبان: "با توجه به آشنایی مجموعه پاکبان با آزمون استخدام بخش خصوصی، ما امسال برای جذب نیروهای خود با آزمون استخدام بخش خصوصی همکاری خواهیم کرد." گروه صنایع غذایی پاکبان با بیش از ۲۰ سال سابقه، یکی از ۴۹۰۰ سازمان و شرکت متقاضی جذب نیرو از آزمون استخدام بخش خصوصی است.

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها