آزمون استخدام بخش خصوصی تنها منبع جذب نیروی انسانی گروه پتروشیمی انتخاب
1401/5/1 - 9:54یحیی رضایی، مدیر منابع انسانی گروه پتروشیمی انتخاب: " بیش از سه سال است که برای تامین نیازهایمان در بخش منابع انسانی با آزمون استخدام بخش خصوصی همکاری می‌کنیم و تنها منبع جذب ما این آزمون است و استفاده از خدمات آزمون استخدام بخش خصوصی را به تمامی همکارانم در واحدهای منابع انسانی پیشنهاد می‌کنم." گروه پتروشیمی انتخاب، یکی از ۴۹۰۰ سازمان و شرکت متقاضی جذب نیرو از ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی می‌باشد.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها