آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


جذب نیرو به صورت امریه در شرکت دانش‌بنیان گرین‌ باکس
1401/5/1 - 9:40محمدجواد توانا، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان گرین باکس: "با توجه به پیشرفت و نیاز به صنعت ساختمان در کشور، نیازمند جذب نیرو هستیم و به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان، امتیاز جذب نیرو به صورت امریه را داریم و برای جذب نیروها با آزمون استخدام بخش خصوصی همکاری می‌کنیم."

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها