فرصت استخدام در باراکا
1401/4/30 - 11:25سحر سلطانی ، مدیر جذب و استخدام شرکت پخش بارکا: داوطلبان می‌توانند با شرکت در آزمون استخدام بخش خصوصی این فرصت را داشته باشند که با توجه به شعبات شرکت باراکا در سراسر کشور به ما ملحق شوند و همراه خانواده باراکا در تولید، فروش و توزیع محصولات باراکا خلق ارزش کنند. شرکت پخش باراکا با ۱۴ شعبه و بیش از ۴۰ نمایندگی در سراسر کشور، یکی از ۴۹۰۰ سازمان و شرکت متقاضی جذب نیرو از آزمون استخدام بخش خصوصی است.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها