آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


استخدامی فارغ از تبعیض جنسیتی از طریق شرکت در آزمون استخدام بخش خصوصی
1401/4/29 - 15:32یکی از داوطلبان موفق آزمون استخدام بخش خصوصی: "اکثر شرکت‌های دولتی اولویت جذب آقایان را دارند ولی این آزمون بیشتر به مهارت و دانش افراد توجه می‌کند و من به عنوان یک خانم انتظار نداشتم که با سابقه کم به یک شرکت بزرگ راه پیدا کنم."

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها