فرصت استخدام در دیپوینت
1401/4/29 - 15:17فرزانه عسگری، مدیر منابع انسانی شرکت دیپوینت: شرکت دیپوینت ۷۰۰ نفر نیروی مستقیم دارد و با توجه به این که در فاز توسعه قرار داریم قصد جذب ۲ الی ۳ برابر این مقدار را داریم و برای جذب این افراد با آزمون استخدام بخش خصوصی همکاری می‌کنیم تا بتوانیم نیروهای متخصص و کارآمدی را استخدام کنیم. شرکت دیپوینت با بیش از ۲۵ سال سابقه، یکی از ۴۹۰۰ سازمان و شرکت متقاضی جذب نیرو از آزمون استخدام بخش خصوصی است.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها