آزمون استخدام بخش خصوصی مسیری برای شناسایی نیروهای قوی، مستعد و نخبه
1401/4/29 - 10:33دکتر سعید سهراب‌پور، رییس اسبق دانشگاه صنعتی شریف: "شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال نیروهای قوی و بااستعداد و نخبه هستند و آزمون استخدام بخش خصوصی، این افراد را شناسایی می‌کند و به این شرکت‌ها معرفی می‌کند و این عزیزان مشغول به کار خوب در کشور خود و کاری که علاقه دارند، می‌شوند."
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها