آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


استخدام در کار پاره‌وقت از طریق شرکت در آزمون استخدام بخش خصوصی
1401/4/29 - 9:57کی از داوطلبان موفق آزمون استخدام بخش خصوصی: "خیلی علاقمند بودم در کنار تحصیل، کار پاره‌وقت نیز داشته باشم تا در هنگامی که با فضای کار آشنا می‌شوم تجربه کاری نیز به دست بیاورم. بعد از شرکت در آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکتی که کاملا با شرایط من تطابق داشت به من پیشنهاد همکاری داد و اکنون در این شرکت به صورت پاره‌وقت مشغول به کار هستم."

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها