ما در بخش خصوصی به دنبال جذب توانمندترین افراد هستیم
1401/4/26 - 11:44دکتر شهاب جوانمردی، عضو اتاق بازرگانی و مدیرعامل هلدینگ فناپ: "در بخش خصوصی آن‌چه حرف اول را می‌زند مهارت است. ما در بخش خصوصی به دنبال جذب توانمندترین افراد هستیم." هلدینگ فناپ، یکی از ۴۹۰۰ سازمان و شرکت متقاضی از ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی می‌باشد.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها