فرصت استخدام در هولدینگ صنایع غذایی تحفه
1401/4/26 - 11:25 فرصت استخدام در هولدینگ صنایع غذایی تحفه 1 آزمون استخدام بخش خصوصی آزمون استخدام بخش خصوصی 218 دنبال کننده 0 ویرایش ویدیو افزایش بازدید آمار بازدید پریناز اشراقی، مدیر منابع انسانی شرکت تحفه: در راستای افزایش ظرفیت خط تولید، قابلیت جذب ۵۰۰ نفر را داریم. در این فاز از توسعه قصد داریم از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی نسبت به جذب پرسنل اقدام کنیم. شرکت تحفه، با بیش از ۱۵۰۰ نفر نیروی انسانی، یکی از ۴۹۰۰ سازمان و شرکت متقاضی جذب نیرو از آزمون استخدام بخش خصوصی است.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها