آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور

چندرسانه‌ای, آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در همدان

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی ناحیه غرب کشور در شهر همدان، 2 اسفند ماه 1397. مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی ناحیه غرب کشور (استان‌های همدان، لرستان، کرمانشاه، کردستان و مرکزی)، 2 اسفندماه سال جاری با حضور مسئولان استانی در شهر همدان برگزار شد. شرکت کنندگان پس از پذیرفته شدن در آزمون اینترنتی استخدام بخش خصوصی به صورت حضوری با نماینده شرکت های صنعتی ، تجاری و شرکت های دانش بنیان بومی به مصاحبه پرداختند.06

06

تاریخ انتشار:1397/12/9 - 15:31


برچسب ها

آزمون استخدامیآزمون استخدام بخش خصوصیوزارت کارآزمون استخداماعلام نتایجمصاحبهآزمون شرکت های خصوصیاستخدام سراسریآزمون شرکت های دانش بنیانهمدانکرمانشاهمصاحبه کاریمرکزیلرستان