انتخاب بیشتر و پیشرفت شغلی از طریق شرکت در آزمون استخدام بخش خصوصی
1401/4/23 - 11:37یکی از داوطلبان موفق آزمون استخدام بخش خصوصی: "بعد از چندین سال حضور در حوزه فروش و بازاریابی، دنبال ارتقای شغلی بودم و از طریق این آزمون توانستم در شرکت دلخواه استخدام شوم و به جایگاهی رسیدم که توانستم سرمایه‌گذاری خودم را در بخش‌های مختلفی که می‌خواستم انجام بدهم."
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها