فرصت استخدام در پپسی ایران
1401/4/22 - 17:19فرشاد خوش‌نویس، مدیر منابع انسانی شرکت پپسی ایران: تصمیم داریم در سال جاری با هدف توسعه کمی نیروی انسانی و استفاده از پتانسیل بازار کار ایران، با آزمون استخدام بخش خصوصی همکاری داشته باشیم. شرکت پپسی، با بیش از ۲۵۰۰ نفر نیروی انسانی ، یکی از ۴۹۰۰ سازمان و شرکت متقاضی جذب نیرو از آزمون استخدام بخش خصوصی است.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها