استخدام از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی در شرکت موردعلاقه
1401/4/22 - 15:46یکی از داوطلبان موفق آزمون استخدام بخش خصوصی: "مدتی بود که از کار در شرکت‌های کوچک خسته شده‌ بودم و به دنبال کار در یک شرکت بزرگ بودم، در دفترچه آزمون لیست شرکت‌های بزرگ متقاضی جذب را دیدم و با شرکت در آزمون توانستم در یکی از همین شرکت‌ها مشغول به کار شوم."
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها