آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


فرصت استخدام در شرکت‌های معتبر مطابق با شرایط کارجویان
1401/4/22 - 10:10یکی از داوطلبان موفق آزمون استخدام بخش خصوصی: "سال ۹۷ در آزمون شرکت کرده و از چند سال گذشته تا به امروز مشغول به کار هستم."

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها