استخدام در شرکت خدمات انفورماتیک از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی
1401/4/22 - 9:58دکتر نیما لطفی، مدیر سرمایه‌های انسانی شرکت خدمات انفورماتیک: "ما در شرکت خدمات انفورماتیک در راستای امنیت شغلی، در حوزه توانمند‌سازی همکاران فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده‌ایم. برای جذب نیروها از سال گذشته همکاری با آزمون استخدام بخش خصوصی را شروع کردیم و در حال حاضر هم افتخار همکاری با این مجموعه را داریم."
image/JPG

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها