آزمون استخدام بخش خصوصی راهی هموار برای استخدام در شرکت‌های بزرگ و معتبر
1401/4/20 - 15:34محدثه قنبری یکی از هزاران داوطلبی است که از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی موفق به پیدا کردن شغل مورد علاقه‌اش شده. روایت او از آزمون این‌گونه است: "با توجه به‌ این‌که سابقه شغلی نداشتم، ناامید بودم که در یک شرکت معتبر استخدام شوم. پارسال در آزمون شرکت کردم و به واسطه مهارت‌هایم استخدام شدم."
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها