آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور
دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور

چندرسانه‌ای, آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در مشهد

کلیپ برگزاری مرحله حضوری آزمون استخدام بخش خصوصی در مشهد، 26بهمن 1397. مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی ناحیه شمال شرق کشور (استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی)، 26 بهمن ماه سال جاری با حضور مسئولان استانی در شهر مشهد برگزار شد. شرکت کنندگان پس از پذیرفته شدن در آزمون اینترنتی استخدام بخش خصوصی به صورت حضوری با نماینده شرکت های صنعتی ، تجاری و شرکت های دانش بنیان بومی به مصاحبه پرداختند.05

05

تاریخ انتشار:1397/11/29 - 19:21


برچسب ها

آزمون استخدامیاستخدامفرصت شغلیآزمون استخدام بخش خصوصیکاریابیآزمون بخش خصوصیوزارت کارآزمون شرکت های خصوصیاشتغالاشتغال زاییآزمون شرکت های دانش بنیانآزمون استخدامی بخش خصوصیمشهداستخدامی بخش خصوصی