فرصت استخدام در بزرگترین شرکت خدمات انفورماتیک کشور
1400/5/4 - 16:56دکتر نیما لطفی، مدیر سرمایه‌های انسانی شرکت خدمات انفورماتیک: "ما برای جذب نیروها از سال گذشته همکاری با آزمون استخدام بخش خصوصی را آغاز کردیم و در حال حاضر هم افتخار همکاری با این مجموعه را داریم."
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها