فرصت اشتغال به خاطر استعداد و دانش و نه فقط مدرک تحصیلی فراهم است
1400/4/31 - 13:15«به عنوان یک خانم فرصت شغلی زیادی برای فعالیت مرتبط با رشته خودم نداشتم. کتاب راهنمای شغلی آزمون استخدام بخش خصوصی با معرفی شغل کارشناس محتوا به من کمک کرد تا بتوانم در زمینه‌ای تخصصی و به واسطه آزمون بخش خصوصی وارد بازار کار شوم.»
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها