شرکت‌ها و کارجویان می‌توانند به آزمون استخدام بخش خصوصی اعتماد کنند
1400/4/29 - 16:41ناصر توکلی، نماینده شرکت مازی‌نور خبر داد که این شرکت یکی از ۴۳۰۰ سازمان‌ و شرکت‌ متقاضی پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی خواهد بود.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها