آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


بعد از همه‌گیری کرونا کارکنان دیجی‌کالا به‌صورت دورکار به کار خود ادامه دادند
1400/4/26 - 16:51ما تمرین دورکاری را قبل از شیوع کرونا هم داشتیم و بچه‌های کدنویس ما از دورترین نقاط نظیر زاهدان و زابل هم می‌توانند با ما همکاری کنند و ما محدودیتی در این زمینه نداریم

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها