ایران دلکو اقدام به تامین نیروهای متخصص از آزمون استخدام بخش خصوصی خواهد نمود
1400/4/26 - 16:39شرکت دانش‌بنیان ایران دلکو اولین و بزرگترین تولیدکننده مبدل‌های کاتالیستی در ایران و خاورمیانه، یکی از ۴۳۰۰ سازمان و شرکت متقاضی پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی است.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها