آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


کارجویان متخصص آزمون استخدام بخش خصوصی حقوق بالاتری دریافت می‌کنند
1400/4/22 - 18:09معاون منابع انسانی شرکت فولاد هیربد: "شرکت‌های خصوصی در صورتی که کارجو مهارت کافی داشته‌باشد، پرداختی بالایی دارند." "تعداد زیادی از افراد متخصص را برای بخش‌های تولید، حمل و نقل، صنایع غذایی و مهندسی توسط چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی جذب کردیم."

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها