از ظرفیت‌های آزمون استخدام بخش خصوصی برای جذب نیروهای متخصص استفاده کردیم
1400/4/17 - 18:09محمدرضا محمدزاده، رییس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان منشور فناوری فردا از تکمیل نیروی انسانی این شرکت از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی می‌گوید.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها