آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


از ظرفیت‌های آزمون استخدام بخش خصوصی برای جذب نیروهای متخصص استفاده کردیم
1400/4/17 - 18:09محمدرضا محمدزاده، رییس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان منشور فناوری فردا از تکمیل نیروی انسانی این شرکت از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی می‌گوید.

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها