روشی که آزمون استخدام بخش خصوصی در پیش گرفته، بسیار موفق است
1400/4/17 - 18:04بهنام بیک‌زاده، عضو هیئت مدیره شرکت سامانه گستر رشد از سطح بالای افرادی که در آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت کرده‌ند می‌گوید
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها