مشابه آزمون استخدام بخش خصوصی را ندیدم
1400/4/17 - 18:03مهدی جهرمی، ارزیاب شرکت هواپیمایی جنوب شرق از اطلاعات فوق‌العاده که آزمون استخدام بخش خصوصی در اختیار شرکت‌ها می‌گذارد و کمک به انتخاب آینده شغلی داوطلبان می‌گوید.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها