زمان‌بندی برگزاری آزمون به‌موقع و خوب بود.
1400/4/17 - 17:57حدیثه حیاتی، داوطلب گروه شغلی فنی و مهندسی از شرایط آزمون و برگزاری منظم آزمون‌های حضوری و نظرسنجی می‌گوید.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها