آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


آزمون شرایط عادلانه‌ای را فراهم کرده است
1399/6/2 - 9:17 5 سال است به دنبال کار هستم اما هیچ موقعیت کاری با شرایط مناسب پیدا نکردم تا اینکه با آزمون آشنا شدم. آزمون استخدام بخش خصوصی شرایط عادلانه‌ای برای همه داوطلبان برقرار کرده است و مراحل راستی آزمایی را به خوبی برگزار کرده است.

نظرات شرکت ها
نظرات شرکت ها