آزمون از سطح علمی بالایی برخوردار است
1399/5/12 - 16:48 حمیدرضا رجبی/ لیسانس حسابداری: آزمون استخدام بخش خصوصی خیلی کامل و از سطح علمی بالایی برخوردار بود. برای این آزمون حتما باید مطالعه داشت و آمادگی کسب کرد. فراخوان نام‌نویسی در چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی تنها تا ساعت ٢۴ دوازدهم مردادماه (امشب) ادامه دارد. www.inre.ir
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها