آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


دیگر آزمون‌های استخدامی باید رویه این آزمون را پیش بگیرند
1399/5/2 - 15:13 مراد بلوچی/ داوطلب آزمون از شهرستان نیک‌شهر: آزمون استخدام بخش خصوصی با آزمون‌های دیگر بسیار متفاوت بود. نکته خوب آزمون، نداشتن محدودیت سنی و داشتن قدرت انتخاب رشته مورد علاقه بود. این فرصتی است تا آزمون‌های استخدامی دیگر، رویه این آزمون را پیش بگیرند.

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها