با آزمون، شرکت‌ها به صورت تخصصی افراد را جذب می‌کنند
1399/4/30 - 18:43داوطلب جذب شده به عنوان مدیر داخلی در شرکت سدنا: مزیت آزمون برای داوطلبان، یافتن شرکت‌هایی است که بتوانند از دانش و تخصص افراد به نحو احسنت استفاده کنند. آزمون داوطلبان را به محیط‌ها و مشاغلی که در تخصص و حیطه هر فردی است معرفی می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون استخدام بخش خصوصی به سایت inre.ir مراجعه کنید.
embed

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها