آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


این آزمون به طور تخصصی پروسه جذب را تسهیل کرده است
1399/4/26 - 16:22مدیر جذب نیرو و استخدام بانک پاسارگاد: پروسه جذب یک پروسه زمان بر هست که از اطلاع رسانی، آزمون یا مصاحبه و در نهایت آموزش شکل می‌گیرد. آزمون استخدام بخش خصوصی ۲ بخش اصلی پروسه جذب را پوشش داده است. این آزمون از لحاظ سرمایه انسانی و مصاحبه کاملا تخصصی است و به کمک سازمان‌هایی می‌آید که شاید نیروی متخصص برای انجام این آزمون‌ها نداشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون استخدام بخش خصوصی به سایت inre.ir مراجعه کنید.

نظرات شرکت ها
نظرات شرکت ها