آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


ثبت نام

جهت ثبت نام و دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین دوره آزمون از طریق ذیل اقدام نمائید.