آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور

انتقاد و پیشنهاد، آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

انتقاد و پیشنهاد

در صورت داشتن هرگونه انتقاد و یا پیشنهاد برای بهبود روند برگزاری آزمون، از طریق پست الکترونیکیinfo@inre.ir و یا شماره تماس 76251733 - 021 با ما در میان بگذارید.

پایگاه اطلاع رسانی آزمون استخدام شرکتهای خصوصی و دانش بنیان