آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

دانش بنیان, استخدام, موقعیت شغلی, اشتغال, شغل, آزمون استخدام بخش خصوصی، شرکت‌های صنعتی، تجاری و فنّاور

انتقاد و پیشنهاد، آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور

انتقاد و پیشنهاد

در صورت داشتن هرگونه انتقاد و یا پیشنهاد برای بهبود روند برگزاری آزمون، از طریق پست الکترونیکیinfo@inre.ir و یا مرکز پاسخگویی آزمون به شماره 63468886 - 021 با ما در میان بگذارید.

پایگاه اطلاع رسانی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور